Yhdenvertaisuus on teoiksi muuttuvia sanoja

Valitettavasti yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi on yhä paljon tehtävää. Vaikka yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja on vasta uudistettu, ihmiset eivät ole vieläkään samanarvoisia sukupuoleen, kansalaisuuteen, ikään, alkuperään, kieleen, terveydentilaan, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen, mielipiteeseensä, poliittiseen tai ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiinsa tai muuhun henkilöön liittyvään tekijään katsomatta. 

Syrjintää kartoittaneen Eurobarometer-kyselyn mukaan 67 % Suomessa vastanneista katsoo, että esimerkiksi etniseen alkuperään liittyvä syrjintä on yleistä. Yli 55 vuoden ikää pitää 69 % vastanneista rekrytointipäätöksissä kielteisesti vaikuttavana seikkana (kts. Special Eurobarometer 437 yhteenvetodiat)

Erilaisuuden huomioiminen työpaikoilla nähdään liian usein rasitteena, vaikka kyseessä on pikemminkin kilpailuetu. Erilaisista työntekijöistä koostuvasta työyhteisöstä on hyötyä työnantajille, sillä erilaisuus auttaa saavuttamaan parempia tuloksia. Hyvä ja yhdenvertainen kohtelu on yksi keskeisimmistä tekijöistä työssä viihtyvyydessä ja sitoutumisessa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan isoimmilla eli yli 30 henkeä työllistävillä työpaikoilla on ollut velvollisuus laatia kirjallinen yhdenvertaisuussuunnitelma tämän vuoden alusta lähtien. Tämä ei vielä toteudu, kuten nostimme esiin kesäkuussa tiedottessamme Lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma puuttuu monelta työpaikalta. Lain mukaan työnantajien on  edistettävä yhdenvertaisuutta työpaikalla luontevana osana työpaikan jokapäiväistä toimintaa.

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan ole vain muodollinen suunnitelma, vaan tekoja ja teoiksi muuttuvia sanoja. Suunnitteluprosessi on työnantajille erinomainen keino kartoittaa ja arvioida työpaikan yhdenvertaisuustilannetta yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla työpaikalle on mahdollista määrittää sopivia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi esimerkiksi työoloja ja toimintatapoja kehittämällä. 

Hyvällä yhdenvertaisuussuunnittelulla ollaan askelta lähempänä tavoitetta; jokaisen työpäivän on oltava syrjimätön Kunnon työn päivä.

Osallistu päivään kertomalla sosiaaMiika_Sahamies_verkkokayttolisessa mediassa, mikä tekee päivästäsi Kunnon työn päivän. Onko se tasa-arvo, kahvitauko vai kenties upeat työkaverit? Vai toivotko johonkin parannusta meillä Suomessa tai maailmalla?

Jaa vastauksesi tunnisteella #kunnontyönpäivä. 

Kunnon työn päivän Facebook-sivut 
Twitter @kunnontyo

Julkaistu 3.10.2017