Monimuotoisuus ja avoimuus lisäävät työyhteisön tuottavuutta

Erilaisuutta hyödyntävä työyhteisö antaa hyvät edellytyksiä luovuudelle ja innovaatioille. Moniarvoinen työyhteisö on siis usein paitsi tuottava myös työntekijöitä motivoiva.

Innovaatioihin on sitä enemmän mahdollisuuksia, mitä enemmän työyhteisössä on erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä. Monimuotoinen henkilöstö pystyy myös vastaamaan parhaiten moniarvoisen asiakaskunnan tarpeisiin.

Monimuotoisuuden hyödyt työyhteisö saavuttaa sitoutumalla aidosti yhdenvertaisuuden toteuttamiseen. Sitoutumisesta on tehtävä tietoinen päätös, josta johdon on tiedotettava säännöllisesti työntekijöilleen. Samalla työyhteisön on sitouduttava vastustamaan syrjintää työpaikalla.

Vuorovaikutuksen on oltava avointa työyhteisössä, sillä työntekijöiden välinen vuorovaikutus muokkaa työkulttuuria ja käytäntöjä.

Tärkeässä roolissa on myös luottamus – luottamuksen avulla työyhteisö pystyy hyödyntämään monimuotoisuutta kaikkein tehokkaimmin.

 

Colorful Stones Rainbow Lgbt Diversity Shoes

Julkaistu 5.10.2017