Joustavilla työajoilla lisätään työhyvinvointia

Wood

Maailmalla vietetään 7.lokakuuta Kunnon työn päivää. Tuolloin muistutetaan, että jokainen ansaitsee ihmisarvoisen työn ja hyvän työelämän. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvinvoivia työntekijöitä. Tässä riittää tekemistä myös Suomessa.

Työterveyslaitoksen (2016) suomalaisten työhyvinvointia kartoittaneen tutkimuksen mukaan moni työhyvinvointiin liittyvä asia, kuten työntekijöiden osallistuminen yrityksen ja organisaation toiminnan kehittämiseen on Suomessa keskimäärin varsin hyvällä tasolla. Toisaalta työpaikkojen välillä on suuria eroja siinä, miten työhyvinvointiin liittyviin tekijöihin on panostettu. Esimerkiksi kiireen hallintaan ja työn tekemiseen sekä työaikaan liittyviin vaikutusmahdollisuuksiin tulisi meilläkin panostaa nykyistä enemmän.

Työaika vaikuttaa merkittävästi moneen hyvinvoinnin osa-alueeseen, kuten työturvallisuuteen, terveyteen, ja työn ja yksityiselämän tasapainoon. Tutkimusten mukaan erityisesti pitkät työviikot, työssä matkustaminen, työaikojen ennakoimattomuus, varhaiset aamuvuorot ja yövuorot voivat heikentäää hyvinvointia ja työstä palautumista. Heikosti palautuneina ja väsyneenaä ihmiset taas tekevaät virheitaä enemmaän ja innovatiivisuus sekä tuottavuus heikkenevät.

Työaikalain uudistaminen on parhaillaan valmisteilla työ- ja elinkeinoministeriössä. On tärkeää, että uudistuksessa huomioidaan eri tyyppistä työtä tekevien ja työssään matkustavien henkilöiden tarpeet sekä mahdollisuudet palautumiseen.

Kunnon työn päivänä on hyvä hetki nostaa esille niitä tekijöitä, jotka edistävät hyvinvointia omalla työpaikalla. Yksi tällainen tekijä voi olla vaikkapa joustavat työajat. Se on oiva esimerkki siitä, kuinka hyvinvointia lisäämällä parannetaan koko organisaation tuottavuutta; vaikutusmahdollisuudet omiin tyoöaikoihin ennustavat vähäisempiä sairauspoissaoloja ja jatkamista työelämässä alemman eläkeiän jälkeen.

Miika Sahamies

Asiantuntija, nuoret aikuiset ja työelämä

Akava ry

Kunnon työn päivää vietetään joka vuosi samaan aikaan noin 60 maassa jo kymmenennettä kertaa. Suomessa päivän taustalla vaikuttavat palkansaajien keskusjärjestöt SAK ja Akava sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK. Kansainvälisesti sen on käynnistänyt ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC.

 

Julkaistu 18.9.2017