Mikä Kunnon työn päivä?

Kunnon työn päivää vietetään 7. lokakuuta, koska meistä jokainen ansaitsee ihmisarvoisen työn ja hyvän työelämän. 

Tule mukaan viettämään kansainvälistä Kunnon työn päivää yhdessä kymmenien tuhansien muiden työntekijöiden kanssa!

Tapahtumalla on jo

osallistujaa!

Jokaisesta työpäivästä syrjimätön Kunnon työn päivä

Liian moni työntekijä kokee eriarvoisuutta työelämässä esimerkiksi sukupuolen, kansalaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen tähden. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja Akava sekä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK painottavat, että yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä on kehitettävä koko ajan työpaikoilla. Yhdenvertaisuus työpaikalla tarkoittaa, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat samanarvoisia sukupuoleen, kansalaisuuteen, ikään, terveydentilaan, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. – Yhdenvertaisuus ei ole vain muodollinen suunnitelm ...

Monimuotoisuus ja avoimuus lisäävät työyhteisön tuottavuutta

Erilaisuutta hyödyntävä työyhteisö antaa hyvät edellytyksiä luovuudelle ja innovaatioille. Moniarvoinen työyhteisö on siis usein paitsi tuottava myös työntekijöitä motivoiva. Innovaatioihi ...

Yhdenvertaisuus on teoiksi muuttuvia sanoja

Valitettavasti yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi on yhä paljon tehtävää. Vaikka yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja on vasta uudistettu, ihmiset eivät ole vieläkään samanarvoisia sukupuoleen ...

Instagram
October 7, 2017
  • 4
  • 0
October 7, 2017
  • 9
  • 0
October 7, 2017
  • 6
  • 0
October 7, 2017
  • 1
  • 0
October 7, 2017
  • 1
  • 0